toppmeny leftmeny

En lång historia i korthet

Oskar Jansson Koppar- Bleck- och Plåtslageri startades 1892 av plåtslagarmästaren Oskar Jansson.

Verksamheten bedrevs under 100 år på Grev Turegatan i centrala Stockholm, för att 1991 flyttas till nya lokaler i Bandhagen. Under 1996 införlivades smidesföretaget AB Artur Sjöberg i organisationen.

Om Oscar Jansson Plåt & Smide
AB Oskar Jansson Plåt och Smide

AB Oskar Jansson har alltid satt hantverkskunnande och yrkesstolthet högt, med en stam av yrkesskickliga hantverkare som inte sällan blivit kvar i   40-50 år. Vi har alltid slagit vakt om det traditionella hantverket för koppartak, drivningsarbeten och takunderhåll, samtidigt som vi kontinuerligt satsar på vidareutbildning vad gäller kvalitet, miljö och nya metoder - och återinvesterar i företagets maskinpark och effektivitet.

Tillsammans med vårt systerföretag lämnar vi offerter, och utför sedan arbetena i gemensamma entreprenader. Mer än 80% av omsättningen består av uppdrag som AB Oskar Jansson erhållit i öppen priskonkurrens. Affärsidén är idag densamma som den var 1892: Att sälja kostnadseffektiva, miljövänliga och kvalitetssäkrade plåtslageri- och smidesarbeten till fastighetsägare, byggföretag och industrin.

Våra tjänster Kontakta oss Miljö och kvalitet Om företaget Kunder Personal och rekrytering

Nyproduktion och Rotarbeten Rostfria tak och tätskikt Restaurering Service- och Underhållsarbeten Takmålning Taksäkerhet Snöröjning av tak Tegeltak Smidesarbeten

Våra tjänster Kontakta oss Miljö & Kvalitet Om företaget Kunder Personal/Rekrytering
Nyproduktion och Rotarbeten
Rostfria tak och Tätskikt
Restaurering
Service- och Underhållsarbeten
Takmålning
Taksäkerhet
Snöröjning av tak
Tegeltak
Smidesarbeten